هندسه

هندسه

هندسه
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: bookm005
وضعیت موجودی: 997
قیمت: 2,000 تومان
مشخصات کتاب
نام کتاب: هندســــــه
نویسنده: گروه تالیف انتشارات پژوهشگر برتر
سال تهیه: 1394

******************************
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: هندسه 1

بخش 1: خط و نقطه
آماده سازی اندیشه/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ خط/ نیم خط/ پاره خط/ اشکال قابل انطباق/ اشکال مساوی/ طول یا اندازه/ فاصله دو نقطه/ واحدهای اندازه گیری فاصله/ کار(ارایه 11 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: زاویه
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ زاویه/ ضلع/ رأس/ زاویه صفر/ زاویه  تند/ زاویه راست/ زاویه باز/ زاویه نیم صفحه/ زاویه بازتاب/ زاویه تمام صفحه/ نیم ساز زاویه/ روش رسم نیم ساز/ واحد اندازه گیری زاویه/ دو زاویه متمم/ دو زاویه مکمل/ دو زاویه متقابل به رأس/ کار(ارایه 17سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: دایره
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین/ دایره/ مرکز/ شعاع/ قطر/ وتر/ کمان دایره/ وتر مشترک/ خط المرکزین/ کار(ارایه 8سوال برای درک بیشتر)

بخش 4: رسم مثلث
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مثلث/ رأس/ ضلع/ زوایای درونی/ اجزای اصلی مثلث/ روش رسم یک مثلث با معلوم بودن سه ضلع/ / روش رسم یک مثلث با معلوم بودن دو زاویه و ضلع بین آن‌ها/ روش رسم یک مثلث با معلوم بودن دو ضلع و زاویه بین آن‌ها/ کار(ارایه 15سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 16 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 13 سوال تشریحی}

 
فصل دوم: هندسه 2

بخش 1: تساوی مثلث ها
با مثلث اشکال زیبا رسم کنید./ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/دو مثلث مساوی/ مثلث راهنما/ تساوی با حالت (ض ض ض)/ تساوی با حالت (ض ز ض)/ تساوی با حالت (ز ض ز)/ کار(ارایه 9 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2عمود و عمودمنصف
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ دو خط متعامد/ خطوط موازی/ عمود منصف/ فاصله نقطه از خط/ کار(ارایه 3 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: ترسیم های هندسی
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ روش رسم عمودمنصف یک پاره خط/ روش رسم نیمساز یک زاویه/ روش رسم عمود از نقطه ای روی خط بر آن خط/ روش رسم عمود از نقطه ای خارج خط بر آن خط/ روش رسم یک زاویه مساوی با زاویه داده شده/ نقاط همرسی ارتفاع ها/ نقاط همرسی عمود منصف ها/ نقاط همرسی نیم سازها/ کار(ارایه3 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 5 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 2 سوال تشریحی}

 
فصل سوم: هندسه 3

بخش 1: مثلث قائم الزاویه
چوب کبریت های جادوی/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مثلث متساوی الاضلاع/ مثلث متساوی الساقین/ بررسی حالت های تساوی دو مثلث قائم الزاویه/ کار(ارایه 13 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: توازی
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ رابطه توازی/ رابطه تعامد/ قانون خطوط موازی و مورب/ روش های رسم خطوط خاص/ روش های یافتن نقاط خاص/ کار(ارایه 3 سوال و 10 فعالیت برای درک بیشتر)

بخش 3: زاویه و مثلث
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مجموع زوایای داخلی مثلث و اثبات شهودی آن/ زوایای خارجی  کار(ارایه 11سوال برای درک بیشتر)

بخش 4: چهارضلعی ها
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/متوازی الاضلاع/ مستطیل/ لوزی/ مربع/ ذوزنقه/ اثبات درستی یک خاصیت/ کار(ارایه 4 فعالیت برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 7 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 11 سوال تشریحی}

 
فصل چهارم: هندسه 4

بخش 1: مساحت
عجیب ولی واقعی/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ اصل بقای سطح/ مساحت مستطیل/ مساحت متوازی الاضلاع/ مساحت لوزی/ مساحت ذوزنقه/ مساحت دایره/ کار(ارایه 8 سوال برای درک بیشتر)/ کشف خطوط جادویی

بخش 2: تقارن
بازی با کاغذ و تا/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ روش یافتن قرینه یک نقطه نسبت به یک خط/ محور تقارن/ قرینه یک شکل/ مرکز تقارن/  کار(ارایه 15 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: حجم
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ واحد حجم/ سطح جانبی/ مساحت جانبی منشور/ حجم منشور/ جسم منشوری/ گسترده منشور/ مساحت جانبی و کل یک استوانه/ حجم استوانه/ کار(ارایه 14سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 10 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 18 سوال تشریحی}

 
فصل پنجم: هندسه 5

بخش 1: زاویه و دایره
تلاش برای رشد تفکر شما/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ دایره/ کمان و قوس/ بررسی وضعیت نقطه و دایره نسبت به هم/ بررسی وضعیت خط و دایره نسبت به هم/ زاویه مرکزی/ اندازه کمان دایره/ زوایای محاطی/ روش تقسیم یک دایره به n  قسمت مساوی/ چندضلعی منتظم/ فرمول اندازه زاویه داخلی یک n ضلعی منتظم/ فرمول محاسبه مجموع زوایای یک n  ضلعی منتظم/ کار(ارایه 9سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: رابطه فیثاغورس
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ رابطه فیثاغورس و مسایل مربوط به آن/ ارایه روش های شهودی برای اثبات رابطه فیثاغورس/ روش ساخت اعداد اصم یا گنگ/ کار(ارایه 10 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: دوران
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) دوران/ مرکز دوران/ محور دوران/ زاویه دوران/ معرفی هشت نوع دوران/ ذوران های مرکزی/ دوران های محوری/ مجموعه دوران های یک شکل/ کار(ارایه 6 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 16 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 10 سوال تشریحی}

 
فصل ششم: هندسه 6

بخش 1: خطوط موازی و قضیه تالس
عجیب ولی واقعی، تعجب نکنید!/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ قضیه تالس/ عکس قضیه تالس. صورت دیگر قضیه تالس/ تقسیم یک پاره خط به قسمت های مساوی/ کار(ارایه 9 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: تشابه
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ اشکال متشابه/ ویژگی های تشابه/ کار(ارایه 8 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: حجم
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) هرم مربع القاعده/ حجم هرم/ حجم مخروط/ کار(ارایه 6 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 7 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 10 سوال تشریحی}

 

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart