اصول رده‌بندی جانداران و ویژگی‌های کلی آن‌ها

اصول رده‌بندی جانداران و ویژگی‌های کلی آن‌ها

اصول رده‌بندی جانداران و ویژگی‌های کلی آن‌ها
اصول رده‌بندی جانداران و ویژگی‌های کلی آن‌ها
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: book96-23
وضعیت موجودی: 949
قیمت: 25,000 تومان

با خرید 100 عدد قیمت هر عدد 20,000 تومان محاسبه می شود
با خرید 200 عدد قیمت هر عدد 17,500 تومان محاسبه می شود
اصول رده‌بندی جانداران و ویژگی‌های کلی آن‌ها 
 
نویسنده: زهرا زارع
صفحه آرایی: عفت اقرلو
طراحی جلد: گروه نرم افزاری ساحل
قطع: وزیری
تعداد صفحه: 158
چاپ اول: 1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابك: 4-04-8844-600-978
 
************************************
فهرست مطالب
 
پیشگفتار 5

فصل اول ‌: اصول رده بندی.. 15
رده بندی چیست؟. 16
تاریخچه‌ی رده بندی... 16
برخی زیست شناسان حوزه‌ی طبقه‌بندی جانداران.. 20
سلسله مراتب رده بندی... 23
تعریف گونه. 26
نامگذاری دو نامی... 28
شناسایی گونه ها 29
کلیدهای شناسایی... 29
انواع کلید.. 30
نگرش تبار شناختی به رده بندی... 31
الف- هومولوژی آناتومی... 32
ب- هومولوژی مولکولی... 33
درخت‌های تبار زایشی (فیلوژنی) 35
اجزای درخت تبار زایشی... 35
رسم درخت‌های تبار زایشی... 36
رسم درخت تبارزایشی با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری... 38


فصل دوم: پروکاریوت ها 39
پروکاریوت ها 40
ویژگی‌های عمومی پروکاریوت ها 41
تغذیه. 41
نیاز به اکسیژن.. 41
گوناگونی شکل ظاهری... 43
تکثیر و تقسیم سلولی... 45
ساختار سلولی پروکاریوت‌ها 47
رده بندی پروکاریوتها 49
سلسله‌ی باکتری‌ها 50
شاخه‌ی باکتری‌های گرم مثبت... 50
گروه‌های باکتری‌های گرم منفی... 52
شاخه‌ی پروتئوباکتری proteobacteria. 52
شاخه‌ی کلامیدیا(گرم منفی) Chlamydias 53
شاخه‌ی اسپیروکت(گرم منفی)Spirochetes 54
شاخه‌ی سیانوباکتری‌ها Cyanobacteriota. 54
برخی ویژگی‌های خاص سیانوفیتا 55
تولید مثل در باکتری‌های سبز- آبی... 57
رده بندی آرکی باکتری‌ها 58
شاخه‌ی Euryarcheota. 58
شاخه‌ی TACK.. 59
اثرات اکولوژیکی پروکاریوت ها 60


فصل سوم: آغازیانـ. 63
تکامل یوکاریوت ها 64
آغازیان.. 64
رده بندی آغازیان.. 65
Excavates (اکس کاویت ها) 65
SAR.. 68
دیاتوم‌ها 69
جلبک‌های طلایی... 70
جلبک‌های قهوه‌ای... 71
رده بندی جلبک‌های قهوه‌ای... 73
حفره داران ( A:alveolates) 75
تاژک داران چرخان (دینوفلاژله ها) 76
آپی کمپلکس ها 77
مژکداران 78
ریزاریان (R: Rhizarians ) 80
شعاعیان 80
روزن داران 81
سرکوزوآن‌ها 81
آرکی پلاستیدا (Archaeplastida) 83
جلبک‌های قرمز. 84
ساختار ریسه. 85
تولید مثل.. 85
جلبک‌های سبز 87
رده بندی جلبک‌های سبز کلروفیتا 88
چرخه‌ی زندگی کلامیدوموناس.... 89
چرخه‌ی زندگی ولوکس..... 89
چرخه‌ی زندگی ولوکس..... 90
چرخه‌ی زندگی اولوا (کاهوی دریایی) 91
یونی کونت‌ها Unikonts 96
آمیبوزوآن.. 97
کپک‌های مخاطی... 97
کپک‌های مخاطی پلاسمودیومی... 97
کپک‌های مخاطی سلولی... 98
انت آمیب‌ها Entamoebas 100
نوکلیرید‌ها Nucleariids 101
کوآنوفلاژلات‌ها Coanoflagllates 101
نقش آغازیان در روابط اکولوژیک.... 102
هم زیستی... 102
تولید کنندگی... 104


فصل چهارم: قارچ ها 105
قارچ ها 106
پراکندگی و زیستگاه قارچ ها 106
ویژگی‌های عمومی قارچ ها 107
پیکر قارچ ها 107
اشکال مختلف ریسه در قارچ ها 107
ساختار سلولی قارچ ها 109
دیواره‌ی سلولی قارچ ها 109
ساختار دیواره‌های عرضی... 110
روش‌های تغذیه در قارچ ها 111
تولید مثل در قارچ ها 111
تولید مثل غیر جنسی... 112
انواع هاگ.... 113
تولید مثل جنسی... 116
انواع تولید مثل جنسی... 116
ناجور هسته ای و پاراجنسی... 119
رده بندی قارچ‌ها 120
کیتریدها 120
زیگومیست ها 122
گلومرومیست ها 124
آسکومیست‌ها 124
بازیدیومیست‌ها 129
اهمیت اقتصادی و کاربرد قارچ ها 134
قارچ‌های مفید.. 134
قارچ‌های مضر. 135
قارچ‌های همزیست... 136
همزیستی گیاه- قارچ.. 136
همزیستی جانور – قارچ.. 137
همزیستی جلبک - قارچ.. 138


فصل پنجم: گیاهان و جانوران.. 141
گیاهان و جانوران.. 142
گیاهان.. 142
ویژگی‌های مشترک گیاهان و کاروفیت ها 143
صفات ویژه‌ی گیاهان.. 143
گروه‌های کلی گیاهان.. 144
رده بندی گیاهان خشکی زی (امبریوفایت ها) 144
بریوفایت‌ها (خزه گیان) 145
گیاهان آوندی(تراکئوفایت ها) 145
لیکوفایت ها (پنجه گرگیان) 145
مونیلوفایت ها 145
گیاهان دانه دار(اسپرماتوفایت) 146
بازدانگان.. 146
نهان دانگان.. 146
جانوران.. 147
ویژگی‌های کلی جانوران.. 147
روش تغذیه. 147
ساختار سلولی و تخصص یافتگی... 147
تولید مثل و نمو. 148
اساس تمایز و طبقه‌بندی جانوران.. 148
تقارن.. 149
بافت... 149
حفره‌های بدن.. 150
نمو جانوران حفره دار 150
گروه‌های کلی جانوران.. 151
شاخه‌ی پوریفرا (اسفنج ها) 152
شاخه‌ی یومتازوآ (جانوران حقیقی) 152
کیسه تنان.. 152
شاخه بی لترال‌ها (دارای تقارن دو طرفی) 153
لوفوتروکوزوآ 153
اکدیسوزوآ 153
دوتروستومیا 154
طنابداران بی مهره 154
طنابداران مهره دار 154
دوزیستان.. 155
خزندگان.. 155
پرندگان.. 155
پستانداران.. 155


منابع.. 156
منابع فارسی... 157
منابع انگلیسی   158
 

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart