تربیت عمل‌گرا در اسلام و پراگماتیسم

تربیت عمل‌گرا در اسلام و پراگماتیسم

تربیت عمل‌گرا در اسلام و پراگماتیسم
تربیت عمل‌گرا در اسلام و پراگماتیسم
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: book96-20
وضعیت موجودی: 984
قیمت: 25,000 تومان

با خرید 100 عدد قیمت هر عدد 20,000 تومان محاسبه می شود
با خرید 200 عدد قیمت هر عدد 17,500 تومان محاسبه می شود
تربیت عمل‌گرا در اسلام و پراگماتیسم
مقایسه عمل و دلالت‌های تربیتی آن
در اندیشه‌های مرتضی مطهری و جان دیویی

 
نویسنده: سهراب دهقان
ویراستار: علیرضا عین الهی
صفحه آرایی: عفت اقرلو
طراحی جلد: گروه نرم افزاری ساحل

قطع: وزیری
تعداد صفحه: 192
چاپ اول: 1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابك: 0-02-8844-600-978
 
 
************************************
فهرست مطالب
 
پیشگفتار. 5

فصل اول: کلیات... 13
بيان مسئله. 13
اهميت تحقيق.. 15


فصل دوم: مباني نظری.. 17
مقدمه. 17
تعریف عمل.. 18
اعتقاد به حصول معرفت از طريق تجربه و عمل صرف... 23
رابطه عمل و شناخت... 23
رابطه عمل و حقيقت... 24
رابطه عمل و انسان.. 25
اعتقاد به حصول معرفت از طريق تجربي و غير تجربي.. 27
رابطه عمل و شناخت(از دیدگاه غیر تجربی) 27
رابطه عمل و حقيقت(از دیدگاه غیر تجربی) 28
رابطه عمل و انسان(از دیدگاه غیر تجربی) 30


فصل سوم: مفهوم عمل درانديشه‌های ديويی ومطهری.. 33
مقدمه. 33
مفهوم عمل از ديدگاه جان ديويي.. 35
اهميت عمل.. 35
انواع عمل.. 37
رابطه عمل و شناخت... 38
تأثير عمل بر انسان.. 41
نتايج عمل.. 43
ارزش عمل.. 45
مفهوم عمل از ديدگاه مرتضي مطهري.. 45
اهميت عمل.. 46
انواع عمل.. 47
رابطه عمل و شناخت... 48
تأثير عمل بر انسان.. 50
نتايج عمل.. 53
ارزش عمل.. 54
جمع بندي.. 55
شباهت‌هاي انديشه‌‌هاي مرتضي مطهري و جان ديوي در زمينه عمل.. 57
تعريف عمل.. 58
اهميت عمل.. 58
انواع عمل.. 59
رابطه عمل و شناخت... 60
تأثير عمل بر انسان.. 63
نتايج عمل.. 65
ارزش عمل.. 65
جمع بندي.. 66
تفاوت‌‌هاي انديشه‌‌هاي مرتضي مطهري وجان ديويي در زمينه عمل.. 67
تعريف عمل.. 67
اهميت عمل.. 68
انواع عمل.. 69
رابطه عمل و شناخت... 71
تأثير عمل بر انسان.. 77
نتايج عمل.. 78
ارزش عمل.. 83
جمع بندی.. 84
دلالت‌های تربيتی ناشی از عمل در انديشه‌های مرتضی مطهری وجان ديويی.. 85
الف) دلالت‌های تربيتی ناشی از عمل در انديشه‌های جان ديويی.. 86
مبانی تربيتی. 86
اهداف تربيتی. 90
اصول تربيتی. 96
برنامه تربیتی. 99
روش‌‌هاي تربيتي. 104
ب) دلالتهای تربيتی ناشی ازعمل درانديشه های مرتضی مطهری.. 107
مباني تربيتي. 107
اهداف تربيتي. 113
اصول تربيتي. 116
برنامه تربیتی. 120
روش‌‌هاي تربيتي. 123
جمع بندي.. 128
وجوه شباهت دلالت‌‌هاي تربيتي ناشي از عمل در انديشه‌‌هاي مطهري و ديويي.. 130
وجوه تشابه در مباني تربيتي.. 130
تعامل عمل و تربيت.. 130
وجوه تشابه در اهداف... 131
وجوه تشابه در اصول.. 134
وجوه تشابه در برنامه. 135
برنامه درسي واقع بينانه 135
وجوه تشابه در روش.... 137
جمع بندي.. 141
وجوه تفاوت دلالت‌‌هاي تربيتي ناشي از عمل در انديشه‌‌هاي مطهري و ديويي.. 141
وجوه تفاوت‌‌ها در مباني تربیتی.. 141
وجوه تفاوت در اهداف تربيتي.. 153
وجوه تفاوت در اصول تربيتی.. 154
وجوه تفاوت دربرنامه‌های تربيتی.. 156
وجوه تفاوت درروش‌های تربيتی.. 161
جمع بندي.. 163


فصل چهارم: نتيجه‌گيری و توصیه‌ها 165
مفهوم عمل در انديشه‌‌هاي مطهري و ديويي.. 165
تعريف عمل.. 165
اهميت عمل.. 166
انواع عمل.. 166
رابطه عمل و شناخت... 166
تأثير عمل بر انسان.. 167
نتايج عمل.. 167
ارزش عمل.. 169
شباهت‌هاي موجود در انديشه‌‌هاي مطهري وديويي در زمينه عمل.. 169
تعريف عمل.. 169
انواع عمل.. 169
رابطه عمل و شناخت... 169
تأثير عمل برانسان.. 171
نتايج عمل.. 172
تفاوت‌‌هاي موجود در انديشه‌‌هاي مطهري و ديويي در زمينه عمل.. 172
تعريف عمل.. 172
اهميت عمل.. 172
انواع عمل.. 173
رابطه عمل و شناخت... 173
تأثير عمل بر انسان.. 175
نتايج عمل.. 176
ارزش عمل.. 177
دلالت‌‌هاي تربيتي ناشي از عمل درانديشه‌‌هاي مطهري و ديويي.. 177
مباني تربيتي ديويي و مطهري.. 177
اهداف تربيتي از ديدگاه ديويي و مطهري.. 177
اصول تربيتي از نظر ديويي و مطهري.. 179
برنامه تربيتي از نظر ديويي و مطهري.. 179
روش‌‌هاي تربيتي از ديدگاه ديويي و مطهري.. 180
وجوه شباهت در دلالت‌‌هاي تربيتي مطهري و ديويي.. 181
وجوه تشابه در مباني.. 181
وجوه تشابه در اهداف... 181
وجوه تشابه در اصول.. 181
وجوه تشابه در برنامه. 182
وجوه تشابه در روش.... 182
وجوه تفاوت دلالت‌‌هاي تربيتي درانديشه‌‌هاي مطهري و ديويي.. 182
وجود تفاوت در مباني.. 182
وجوه تفاوت در اهداف... 183
وجوه تفاوت در اصول.. 184
وجوه تفاوت در برنامه. 185
وجوه تفاوت در روش‌ 185
توصیه‌ها 186


فهرست منابع.. 189
Abstract 192
 
 

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart