برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی

فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر با این امکان رایگان کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر یا محصولات آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید محصولات توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.

فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart