آزمون تیمز 2015

آزمون تیمز 2015

آزمون تیمز 2015
آزمون تیمز 2015 آزمون تیمز 2015
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: bookpb0004
امتیاز جایزه: 1000
وضعیت موجودی: 318
قیمت: 25,000 تومان
مقدار امتیاز لازم برای خرید این محصول: 200000

با خرید 10 عدد قیمت هر عدد 22,500 تومان محاسبه می شود
با خرید 20 عدد قیمت هر عدد 20,000 تومان محاسبه می شود
با خرید 30 عدد قیمت هر عدد 17,500 تومان محاسبه می شود
با خرید 50 عدد قیمت هر عدد 15,000 تومان محاسبه می شود

معرفی بیشتر کتاب آزمون تیمز 2015

نویسنده: عليرضا عين‌الهي
ناشر: پژوهشگر برتر
تعداد صفحه: 230 
چاپ اول: زمستان 1393
شابك: 3-8-93149-964-978

**********************************************

فهرست مطالب


پیشگفتار

بخش اول: آموزش طراحی سؤالات استاندارد
فصل1: سومین مطالعه بین الملی ریاضی و علوم

 • مقدمه(تاریخچه تیمز)
 • اهداف مطالعه تیمز
 • نحوه‌ی گروه بندی درمطالعه تیمز
 • مدل تحقیقی تیمز
 • سؤالات اصلی مطالعه تیمز
 • ساختار آزمون تیمز
 • محتوای سؤالات ریاضی ویژه گروه1(گروه سنی 9 سال)
 • محتوای سؤالات ریاضی ویژه گروه2(گروه سنی 13 سال)

فصل2: روش‌های علمی طراحی سؤالات استاندارد(قسمت اول)

 • اصول علمی وملاک های طراحی سؤالات امتحانی
 • مقایسه امتحان، ارزشيابى، اندازه‌گيرى و آزمون
 • امتحان چيست؟
 • کلیاتی پیرامون امتحان
 • امتحان در مفهوم جديد
 • ارزشيابى چيست؟
 • ارزش يابي پيشرفت تحصيلي چيست؟
 • چرا بسيارى از شاگردان از ارزشيابى مى‌ترسند؟
 • ارزشيابي در يك برنامه درسي
 • چند اصل کلی در ارزشیابی
 • کارکردهای ارزشیابی
 • اهميت ارزش يابي
 • انواع ارزش يابي از نظر كاربرد

فصل3: روش‌های علمی طراحی سؤالات استاندارد(قسمت دوم)

 • اندازه‌گيرى چيست؟
 • آزمون چيست و چه فرقى با اندازه‌گيرى دارد؟
 • شيوه هاي آزمون چيست؟
 • ابزارهاي آزمون
 • انواع آزمون
 • آزمون تشریحی و کاربرد آن
 • آزمون‌های محدود پاسخ و کاربرد آن‌ها
 • آزمون‌های عینی (چند گزینه‌ای، درست، غلط و جور کردنی)
 • تحلیل سؤالات مربوط به آزمون‌ها
 • تجزیه و تحلیل نتایج آزمون
 • اهمیت تجزیه و تحلیل نتایج امتحان
 • یک نمونه از جدول بودجه‌بندی تجزیه و تحلیل نتایج آزمون
 • نکاتی پیرامون تهیه و تنظیم سؤالات یک آزمون
 • نکاتی پیرامون تعیین وقت یک آزمون


بخش دوم: آزمون تیمز دوره ابتدایی
فصل4: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه اعداد صحیح

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اعداد صحیح
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • اعداد صحیح
 • ارزش مکانی
 • مقایسه اعداد صحیح
 • جمع وتفریق اعداد صحیح
 • ضرب و تقسیم اعداد صحیح
 • حل مسایل ساده و پیچیده 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اعداد صحیح
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اعداد صحیح
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل

فصل5: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه کسرها و تناسب

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه کسرها و تناسب
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • مفهوم کسرهای متعارفی و اعشاری
 •  نمایش کسرهای متعارفی و اعشاری
 • عملیات و روابط بین کسرها
 • نسبت و تناسب و درصد
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه کسرها و تناسب
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه کسرها و تناسب
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل

فصل6: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه اندازه‌گیری و تخمین زدن

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اندازه‌گیری و تخمین زدن
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • اندازه‌گیری طول
 • اندازه‌گیری مساحت
 • اندازه‌گیری حجم
 • اندازه‌گیری زمان، روز و تقویم
 • تخمین کمیت و اندازه
 • گرد کردن
 • اعداد جهت دار
 • محاسبات تقریبی
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اندازه‌گیری و تخمین زدن
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اندازه‌گیری و تخمین زدن
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل 

فصل7: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه نمایش ‌داده‌ها، تجزیه ‌و تحلیل ‌و احتمالات

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه نمایش داده‌ها، تجزیه و تحلیل و احتمالات
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • نمایش داده‌ها به روش‌های مختلف
 • تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • احتمالات
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه نمایش داده‌ها، تجزیه و تحلیل و احتمالات
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه نمایش داده‌ها، تجزیه و تحلیل و احتمالات
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل

فصل8: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه هنـدســـــه

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه هندسه
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • مختصات
 • تجسم و تشابه
 • اشکال و انطباق
 • هندسه دو بعدی(مبانی، مختصات، چندضلعی و دایره)
 • هندسه سه بعدی
 • تبدیلات و همنهشتی
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه هندسه
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه هندسه
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل

فصل9: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه الگوها، رابطه‌ها و عملیات

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه الگوها، رابطه‌ها و عملیات
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • الگوها
 • رابطه‌ها
 • معادلات
 • قواعد
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه الگوها، رابطه‌ها و عملیات
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه الگوها، رابطه‌ها و عملیات
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل


بخش سوم: آزمون تیمز دوره اول متوسطه(راهنمایی قدیم)
فصل10: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه کسرها و اعداد جهت ‌دار

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه کسرها و اعداد جهت ‌دار
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • اعداد حسابی، طبیعی، صحیح، گویا و حقیقی
 • کسرهای متعارفی و اعشاری
 • روابط بین کسرها
 • تخمین‌زدن
 • گردکردن
 • محاسبات و محاسبات تقریبی
 • حل مسایل ساده و پیچید
 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه کسرها و اعداد جهت ‌دار 

فصل11: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه هنـدســـــه

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه هندسه
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • تبدیلات
 • همنهشتی
 • تشابه
 • هندسه دو بعدی
 • هندسه سه بعدی
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه هندسه

فصل12: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه جبـــــــــر
 

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه جبر
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • توابع
 • روابط
 • معادلات
 • حل مسایل ساده و پیچید
 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه جبر


فصل13: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه نمایش ‌داده‌ها، تجزیه ‌و تحلیل ‌و احتمالات

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه نمایش داده‌ها، تجزیه و تحلیل و احتمالات
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • نمایش داده‌ها
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • یقین و عدم یقین
 • حل مسایل ساده و پیچیده

 

 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه نمایش‌داده‌ها، تجزیه ‌و تحلیل ‌ و احتمالات

فصل14: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه اندازه گیری

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اندازه‌گیری
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • واحدها
 • محیط
 • مساحت
 • حجم
 • برآورد خطا
 • حل مسایل ساده و پیچیده 

 

 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اندازه‌گیری

فصل15: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه تناسب

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه تناسب
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • تناسب و مسایل مربوط به آن
 • درصد و مسایل مربوط به آن
 • حل مسایل ساده و پیچیده 

 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه تناسب


معرفی منابع استفاده شده جهت مطالعه بیشتر

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart