آزمون تیمز 2015

آزمون تیمز 2015

آزمون تیمز 2015
آزمون تیمز 2015 آزمون تیمز 2015
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: bookpb0004
وزن: 450.00g
امتیاز جایزه: 1000
وضعیت موجودی: 321
قیمت: 25,000 تومان
مقدار امتیاز لازم برای خرید این محصول: 200000

معرفی بیشتر کتاب آزمون تیمز 2015

نویسنده: عليرضا عين‌الهي
ناشر: پژوهشگر برتر
تعداد صفحه: 230 
چاپ اول: زمستان 1393
شابك: 3-8-93149-964-978

**********************************************

فهرست مطالب


پیشگفتار

بخش اول: آموزش طراحی سؤالات استاندارد
فصل1: سومین مطالعه بین الملی ریاضی و علوم

 • مقدمه(تاریخچه تیمز)
 • اهداف مطالعه تیمز
 • نحوه‌ی گروه بندی درمطالعه تیمز
 • مدل تحقیقی تیمز
 • سؤالات اصلی مطالعه تیمز
 • ساختار آزمون تیمز
 • محتوای سؤالات ریاضی ویژه گروه1(گروه سنی 9 سال)
 • محتوای سؤالات ریاضی ویژه گروه2(گروه سنی 13 سال)

فصل2: روش‌های علمی طراحی سؤالات استاندارد(قسمت اول)

 • اصول علمی وملاک های طراحی سؤالات امتحانی
 • مقایسه امتحان، ارزشيابى، اندازه‌گيرى و آزمون
 • امتحان چيست؟
 • کلیاتی پیرامون امتحان
 • امتحان در مفهوم جديد
 • ارزشيابى چيست؟
 • ارزش يابي پيشرفت تحصيلي چيست؟
 • چرا بسيارى از شاگردان از ارزشيابى مى‌ترسند؟
 • ارزشيابي در يك برنامه درسي
 • چند اصل کلی در ارزشیابی
 • کارکردهای ارزشیابی
 • اهميت ارزش يابي
 • انواع ارزش يابي از نظر كاربرد

فصل3: روش‌های علمی طراحی سؤالات استاندارد(قسمت دوم)

 • اندازه‌گيرى چيست؟
 • آزمون چيست و چه فرقى با اندازه‌گيرى دارد؟
 • شيوه هاي آزمون چيست؟
 • ابزارهاي آزمون
 • انواع آزمون
 • آزمون تشریحی و کاربرد آن
 • آزمون‌های محدود پاسخ و کاربرد آن‌ها
 • آزمون‌های عینی (چند گزینه‌ای، درست، غلط و جور کردنی)
 • تحلیل سؤالات مربوط به آزمون‌ها
 • تجزیه و تحلیل نتایج آزمون
 • اهمیت تجزیه و تحلیل نتایج امتحان
 • یک نمونه از جدول بودجه‌بندی تجزیه و تحلیل نتایج آزمون
 • نکاتی پیرامون تهیه و تنظیم سؤالات یک آزمون
 • نکاتی پیرامون تعیین وقت یک آزمون


بخش دوم: آزمون تیمز دوره ابتدایی
فصل4: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه اعداد صحیح

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اعداد صحیح
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • اعداد صحیح
 • ارزش مکانی
 • مقایسه اعداد صحیح
 • جمع وتفریق اعداد صحیح
 • ضرب و تقسیم اعداد صحیح
 • حل مسایل ساده و پیچیده 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اعداد صحیح
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اعداد صحیح
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل

فصل5: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه کسرها و تناسب

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه کسرها و تناسب
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • مفهوم کسرهای متعارفی و اعشاری
 •  نمایش کسرهای متعارفی و اعشاری
 • عملیات و روابط بین کسرها
 • نسبت و تناسب و درصد
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه کسرها و تناسب
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه کسرها و تناسب
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل

فصل6: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه اندازه‌گیری و تخمین زدن

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اندازه‌گیری و تخمین زدن
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • اندازه‌گیری طول
 • اندازه‌گیری مساحت
 • اندازه‌گیری حجم
 • اندازه‌گیری زمان، روز و تقویم
 • تخمین کمیت و اندازه
 • گرد کردن
 • اعداد جهت دار
 • محاسبات تقریبی
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اندازه‌گیری و تخمین زدن
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اندازه‌گیری و تخمین زدن
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل 

فصل7: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه نمایش ‌داده‌ها، تجزیه ‌و تحلیل ‌و احتمالات

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه نمایش داده‌ها، تجزیه و تحلیل و احتمالات
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • نمایش داده‌ها به روش‌های مختلف
 • تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • احتمالات
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه نمایش داده‌ها، تجزیه و تحلیل و احتمالات
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه نمایش داده‌ها، تجزیه و تحلیل و احتمالات
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل

فصل8: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه هنـدســـــه

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه هندسه
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • مختصات
 • تجسم و تشابه
 • اشکال و انطباق
 • هندسه دو بعدی(مبانی، مختصات، چندضلعی و دایره)
 • هندسه سه بعدی
 • تبدیلات و همنهشتی
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه هندسه
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه هندسه
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل

فصل9: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه الگوها، رابطه‌ها و عملیات

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه الگوها، رابطه‌ها و عملیات
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • الگوها
 • رابطه‌ها
 • معادلات
 • قواعد
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه الگوها، رابطه‌ها و عملیات
 • طراحی سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه الگوها، رابطه‌ها و عملیات
 • پاسخ تشریحی سؤالات طراحی شده در این فصل


بخش سوم: آزمون تیمز دوره اول متوسطه(راهنمایی قدیم)
فصل10: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه کسرها و اعداد جهت ‌دار

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه کسرها و اعداد جهت ‌دار
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • اعداد حسابی، طبیعی، صحیح، گویا و حقیقی
 • کسرهای متعارفی و اعشاری
 • روابط بین کسرها
 • تخمین‌زدن
 • گردکردن
 • محاسبات و محاسبات تقریبی
 • حل مسایل ساده و پیچید
 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه کسرها و اعداد جهت ‌دار 

فصل11: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه هنـدســـــه

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه هندسه
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • تبدیلات
 • همنهشتی
 • تشابه
 • هندسه دو بعدی
 • هندسه سه بعدی
 • حل مسایل ساده و پیچیده
 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه هندسه

فصل12: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه جبـــــــــر
 

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه جبر
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • توابع
 • روابط
 • معادلات
 • حل مسایل ساده و پیچید
 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه جبر


فصل13: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه نمایش ‌داده‌ها، تجزیه ‌و تحلیل ‌و احتمالات

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه نمایش داده‌ها، تجزیه و تحلیل و احتمالات
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • نمایش داده‌ها
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • یقین و عدم یقین
 • حل مسایل ساده و پیچیده

 

 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه نمایش‌داده‌ها، تجزیه ‌و تحلیل ‌ و احتمالات

فصل14: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه اندازه گیری

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اندازه‌گیری
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • واحدها
 • محیط
 • مساحت
 • حجم
 • برآورد خطا
 • حل مسایل ساده و پیچیده 

 

 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه اندازه‌گیری

فصل15: تحلیل و طراحی سؤالات مجموعه تناسب

 • سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه تناسب
سؤالات این مجموعه شامل مفاهیم زیر است:
 • تناسب و مسایل مربوط به آن
 • درصد و مسایل مربوط به آن
 • حل مسایل ساده و پیچیده 

 
 • پاسخ و تحلیل سؤالات تیمز مرتبط با مجموعه تناسب


معرفی منابع استفاده شده جهت مطالعه بیشتر

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:انتشارات پژوهشگر برتر © 2017-1392 , Powered By OpenCart