سیر تحول نظام آموزشی ایران

سیر تحول نظام آموزشی ایران

سیر تحول نظام آموزشی ایران
سیر تحول نظام آموزشی ایران
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: book96-31
وضعیت موجودی: 970
قیمت: 30,000 تومان
سیر تحول نظام آموزشی ایران
 
نویسندگان: افسانه تیموریان- مژگان دفتری اکباتان- یحیی حشمتی شربیانی- لیلا باقری مالک آبادی
صفحه آرا: عفت اقرلو
طراحی جلد: محمدحسین عین الهی
قطع: وزیری
تعداد صفحه: 256
چاپ اول: 1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابك: 7-16-8844-600-978
 
 
************************************
فهرست مطالب
 
 پیشگفتار. 5

فصل اول: تعلیم وتربیت و نظریات آموزشی.. 19
مقدمه. 20
تعلیم (آموزش) 20
تربیت (پرورش) 21
تعلیم و تربیت... 21
زیانهاى نگاه دوگانه به ماهیت انسان در تربیت... 22
الف- رویکردهاى موازى.. 23
ب- رویکرد طولى.. 23
ج- رویکرد تلفیقى.. 23
بارآوردن.. 25
تدریس کردن.. 26
تاثیر و اهمیت آموزش... 26
پرورش از دیدگاه دانشمندان مسلمان گذشته. 29
تعریف آموزش و پرورش از دیدگاه دانشمندان امروزی.. 29
تعریف آموزش و پرورش از دیدگاه اندیشمندان غربی.. 30
تاریخچه نظریات پیرامون آموزش و پرورش... 31
نظر افلاطون پیرامون آموزش و پرورش... 31
آموزش کودکان از دید افلاطون.. 31
نظر ارسطو پیرامون آموزش و پرورش... 34
ارسطو و تأسیس مدرسه لوکیون.. 35
نظریات فرانسیس بیکن.. 35
کتاب پیشرفت دانش.... 36
رنه دکارت.. 36
جان لاک... 37
امیل.. 37


فصل دوم: اولین آموزش و دیدگاه قرآن.. 41
اولین معلم. 42
اهمیت علم آموزی.. 42
ابعاد تعلیم و تربیت... 42
رسالت معلم. 43
جهان‏بيني اسلامي.. 43
1. هستي يك آفريده است و آفريدگاري دارد. 43
2. هستي غيب و شهادت دارد. 44
3.  تكامل مداوم هستي و جهت تكاملي پديده‏هاي آن.. 45
ج) ويژگي‏هاي انسان از ديدگاه اسلام (انسان‏شناسي ديني) 46
د) تعليم و تربيت... 50
هدف تعليم و تربيت... 50
1. تعليم و تربيت فرد درباره خدا 51
2. تعليم و تربيت فرد درباره خود. 52
3. تعليم و تربيت فرد درباره طبيعت... 52
4. تعليم و تربيت درباره جامعه. 53
1. سيرة تربيتي پيامبر اعظم(ص) در خصوص كودكان.. 54
1-1. سيره 54
2-1. تربيت... 55
3-1. تربيت كودك... 55
2. ميزان‏هاي تربيتي خاص كودكان در سيرة نبوي.. 55
3. مراتب نياز 57
4. مواد آموزشي.. 58
5. روش‌هاي تربيتي.. 60
جمع بندی.. 61


فصل سوم:آموزش در ایران باستان و اولین مدارس... 63
آموزش و پرورش در دوره باستان ايران.. 64
تاريخ آموزش و پرورش دو وظيفه را پيشنهاد مي کند: 64
نکات اساسي آموزش و پرورش در دوره باستان.. 65
هدف آموزش‌ها در ايران باستان.. 66
هدف هاي پرورشي در ايران باستان.. 66
انواع آموزش‌ها در ايران باستان.. 66
مکتبخانه و تاریخچه مدرسه در ایران.. 69
مدرسه. 71
قاعده آموزش... 71
حروف ابجد. 71
قانون تغییرناپذیر. 72
مدارس جدید. 72
تاریخچه تاسیس مدارس دخترانه ایرانی.. 74
مدرسه دوشیزگان.. 74
مدرسه ناموس... 75
مدرسه پرورش... 75
مکتب خانه. 76
مکتب دار 76
مکتب پسران.. 76
مکتب دختران.. 77
تنبیه بدنی.. 77
افول مکتبخانه در ایران.. 77
تاريخچه مدرسه دارالفنون.. 78
دارُالفُنون.. 82
دروس عمومی.. 82
انحطاط دارالفنون.. 82
اولین مدارس خراسان جنوبی.. 83
پیشینه‌ی نظام آموزش در ایران.. 83
تاسیس مدارس نوین.. 84
تأسیس نهادهای آموزشی در عهد رضاشاه 85
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (مدرسه فلاحت) 86
نوسازی آموزشی رضاشاه در بوته‌ی اهداف.. 87
دبیرستان البرز 87
  

فصل چهارم: آموزش و پرورش و اعتلای فرهنگ.... 89
آموزش و پرورش و اعتلای فرهنگ: ضرورت تحول در دیدگاه‌‌‌‌های برنامه‌های درسی.. 90
فرهنگ‌: عناصر، برداشت‌ها و ویژگی‌های آن‌ 90
مفهوم توسعه و اعتلای فرهنگ... 94
اثر تعیین کننده‌ی آموزش و پرورش بر اعتلای فرهنگ‌ 94
کارکردهای آموزش و پرورش و شاخص‌های توسعه‌ی فرهنگ‌ 95
نگاهی به نظام آموزشی و دیدگاه‌های برنامه‌های درسی موجود. 96
ضرورت تحول در دیدگاه‌های برنامه‌های درسی موجود. 96
ملاک‌های تحول در دیدگاه‌های برنامه‌های درسی.. 97
ملاک اوّل: تربیت عقلی‌، تفکر انتقادی‌، برانگیختن فهم و درک فرهنگ‌ 98
ملاک دوّم: تقویت ارتباط مؤثر اجتماعی‌، فرهنگ مدنی و مشارکت اجتماعی.. 99
  ملاک سوّم: تأکید بر تجربه و فرآیند محوری‌، آموزش مداوم و خود راهبری‌ 100
پیچ و خم‌های تغییرات سیستم آموزشی کشور در گذر زمان.. 100
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران.. 102
۱ -بیانیه ارزش‏ها 102
۲-  بیانیه‌ی مأموریت... 105
۳ -چشم انداز 105
مدرسه در افق چشم انداز 105
4 -هدف‌‌های کلان.. 106
۵- راهبردهای کلان.. 107
۶ - هدف‏های عملیاتی و راه‏کارها 109
ابلاغ. 127
جمع بندی.. 127


فصل پنجم: نقد نظام آموزشی ایران از منظر جامعه شناسی.. 129
مبانیجامعه شناختی سندملیآموزش و پرورش(چشم انداز بیست ساله1384-1404) 130
نظریه کارکردی.. 131
نظريه تعاملی.. 132
آموزش و پرورش ایران در گذر زمان.. 140
نمودار سازماني حوزه مركزي وزارت آموزش و پرورش... 141
برخي از چالش‌ها و مشكلات پيش روي آموزش و پرورش... 141


فصل ششم: آسیب شناسی آموزش و پرورش در مدارس امروز. 143
مقدمه. 144
تعريف مديريت آموزشي.. 145
مدير آموزشي چگونه مي تواند به چشم اندازي كه كار حرفه اي او مي طلبد دست يابد؟. 146
خلاصه اي از نيازهاي دوره نوجواني.. 147
مسائل و مشكلات نوجوانان و جوانان و سن نوجواني و جواني.. 147
چند توصيه به والدين جهت كاهش مشكلات نوجوانان.. 148
چند توصيه به متوليان تعليم و تربيت... 150
ويژگي هاي معلم. 151
دوره راهنمايي خروج از دوران كودكي و ورود به دوره نوجواني.. 152
مسائلي تحصيلي دوره نوجواني و جواني.. 156
دوره متوسطه و ضرورت مجتمع هاي آموزشي  بايدها و نبايدهاي آن.. 160
اهميت دوره متوسطه و ويژگي هاي آن.. 162
هنرستان‌ها چگونه مي توانند باعث جذب دانش‌آموزان ممتاز و علاقمند شوند؟. 169
رموز موفقيت براي هنرستان ها: 169
وظيفه جامعه نسبت به تحصيل كرده هاي هنرستان ها 170
دانشگاه و مشکلات تحصیلی.. 170
نکاتی به منظور کاستن از مشکلات تحصیلی.. 171
مشکلات مدارس در پرورش خلاقیت... 172
1- ايجاد پيوند عاطفي و شناختي با برنامه درسي.. 174
2- فرصت مناسب براي فعاليت يادگيري چندگانه. 174
3- ارتباط محيط كلاس با محتوا و ضوابط برنامه. 175
4- ارتباط مواد آموزشي و محتوا 175
عوامل موثر بر افت تحصیلی.. 177
لزوم استعدادیابی دانش‌آموزان ایرانی در تأمین و توسعه‌ی منابع انسانی کارآمد. 180
چندین روش برای به ظهور رساندن استعداد کودکان.. 184


فصل هفتم: روش‌های تدریس ومقایسه تدریس درکشورهای آلمان، ژاپن، آمریکا وایران.. 189
الگوی تدریس چیست؟. 190
الگوی عمومی تدریس.... 190
تعریف روشهای تدریس.... 191
روش نمایشی (نمایش علمی)، روش آزمایشی (آزمایشگاهی) 191
مراحل اجرای روش نمایشی.. 191
روش آزمايشي (آزمايشگاهي) 191
محاسن و محدوديتهاي روش آزمايشي.. 192
روش سخنراني.. 193
مراحل اجراي روش سخنراني.. 193
محاسن و محدوديتهاي روش سخنراني.. 196
روش بحث گروهي.. 196
چه دروس و موضوع هايي را مي توان با روش بحث گروهي تدريس کرد؟. 197
در چه موقعيتي و براي چه هدفي مي توان از روش بحث گروهي استفاده کرد؟ 197
مراحل اجراي روش بحث گروهي.. 198
وظايف معلم در روش بحث گروهي.. 198
وظايف شاگردان در جريان بحث گروهي.. 198
محاسن و محدوديتهاي روش بحث گروهي.. 199
روشهاي آموزش انفرادي.. 199
اهداف آموزش انفرادي.. 199
يادگيري تا حد تسلط.. 200
تدريس خصوصي.. 201
آموزش برنامه اي.. 201
روش بارش فکری: 201
قواعد روش بارش فکری: 202
مراحل روش بارش فکری.. 203
راهبرد‌های مرحله خلاقیت و تولید اندیشه. 203
تشکیلات جلسه بارش فکری.. 204
مزایای اجرای روش بارش فکری.. 204
به کار بردن روش طوفان فکری.. 204
روش تدریس یادگیری از طریق همیاری.. 205
مراحل اجرای الگو. 206
روش حل مسئله. 207
راههای حل مسئله. 208
مدلهای مختلف حل مسئله. 209
مراحل روش حل مسئله مبتنی بر الگوی جان دیویی.. 209
دیدگاه فلسفی روش حل مسئله. 210
دیدگاه صاحب نظران تعلیم تربیت در باره‌ی روش‌های تدریس فعال.. 211
محاسن و محدودیتهای روش حل مسئله. 212
مقایسه روش‌هاس تدریس.... 212
مقایسه روشهای سنتی و نوین در فرآیند یاددهی یادگیری.. 212
روش سنتی «غیرفعال»، روش نوین «فعال». 212
تدریس درژاپن.. 213
تدریس درآمریکا 214
تدریس در ایران (الگوی قدیمی) 214
تدریس در ایران(الگوی فعال) 214
10 ویژگی‌های نظام آموزشی آمریکا و مقایسه آن با ایران.. 215
جمع بندی.. 216


فصل هشتم: مدارس نوین و هوشمند.. 219
مقدمه. 220
تعریف مدارس هوشمند. 222
ویژگی‌های مدارس هوشمند. 222
شیوه‌ی آموزشی.. 224
مدرسه‌ی هوشمند. 225
ارکان مدرسه هوشمند. 226
- محیط یاددهی- یادگیری.. 226
- نظام مدیریت مدرسه. 226
- افراد، مهارت ها، مسئولیت ها 227
- فناوری.. 227
سیاست ها 227
ارزشیابی.. 227
نقش معلمان ودانش‌آموزان.. 227
هدف از ایجاد این گروه مدارس... 228
خلاقیت اصلی که فراموش شده در مدرسه عادی.. 229
چالش‌ها وموانع پیش روی مدارس هوشمند. 229
انتقادهای وارده برمدارس هوشمند. 230


فصل نهم: چالش‌های نظام آموزشی ایران و راهکارها 231
مقدمه. 232
چالش‌های سیستم آموزشی در ایران.. 232
راهکارهای اصلاح نظام آموزش کشور 240
حالا که  بحران آموزشي نمايان  شده؛ چه بايد کرد؟. 241
واقعأ آموزش براي چيست؟  چه هدفي از آموزش متصور مي شود؟. 241
آيا بحران آموزشي(افزايش فاصله بين تحصيل و آموزش) منجر به نابرابري اقتصادي مي شود؟. 244
چهار وجهي آموزش... 244
نگاه اصلاحي بانک جهاني در گزارش توسعه جهاني 2018 به چهار وجي آموزش... 246
در نگاه نوين که معتقد است آحاد مردم داراي انواع استعداد و توانايي مي باشند وظيفه آموزش و پرورش چيست؟. 247
آيا آموزش و پرورش کشور موفق به پرورش استعداد درخشان مي باشد؟. 247
چرا ما متوجه کاستي هاي نظام آموزشي نشده ايم؟. 248
آيا  تحصیلات دانشگاهی موفقیت فارغ‌التحصیلان را تضمین می‌کند؟. 248
جمع بندي.. 249
منابع.. 251
منابع فارسی.. 251
منابع انگلیسی.. 256
 
 

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart