سیاست خارجی و امنیت در روابط ایران و ترکیه

سیاست خارجی و امنیت در روابط ایران و ترکیه

سیاست خارجی و امنیت در روابط ایران و ترکیه
سیاست خارجی و امنیت در روابط ایران و ترکیه
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: book96-08
وضعیت موجودی: 33
قیمت: 30,000 تومان
سیاست خارجی و امنیت در روابط ایران و ترکیه
 
نویسنده:یاسر اسماعیل­زاده امامقلی
صفحه آرایی: گروه نرم افزاری ساحل
قطع: وزیری
تعداد صفحه: 300
چاپ اول: 1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابك: 2-0-97552-600-978

 
************************************
 
فهرست مطالب
 پیشگفتار. 13
مقدمه. 14


بخش اول: چارچوبهای مفهومی و نظری پژوهش... 19
1-مروری بر مفاهیم و نظریات امنیت... 20
1-1. مفهوم امنیت... 20
1-2. ویژگی‌های امنیت... 20
1-2-1. تجزیه‌ناپذیری امنیت... 21
1-2-2. ذهنی بودن امنیت... 22
1-3. رهیافت امنیتی.. 23
1-4. امنیت در مکاتب نظری.. 24
1-4-1. دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت... 24
1-4-2. رهیافت ایدئالیستی یا لیبرالیستی امنیت... 26
1-5. ابعاد داخلی امنیت... 27
1-6. ابعاد اقتصادی امنیت... 27
1-7. استراتژیهای امنیتی.. 30
1-8. استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد 30
2-مروری بر مفاهیم و نظریات سیاست خارجی.. 31
2-1.سیاست خارجی.. 31
2-2. مفهوم سیاست خارجی در نظریه واقعگرایی.. 34
2-3. مفهوم سیاست خارجی در نظریه لیبرالیسم. 38
2-4. مفهوم سیاست خارجی در نظریه سازهانگاری.. 40
2-5. تفاوت سیاست داخلی و خارجی.. 44
2-5-1. عنصر حاکمیت... 44
2-6. ابزارها و تکنیکهای اجرای سیاست خارجی.. 44
2-6-1. دیپلماسی.. 45
2-6-2. ابزارهای اقتصادی.. 46
2-6-3. ابزار نظامی.. 46
2-6-4. ابزارهای تبلیغاتی- فرهنگی.. 46
2-7. عوامل مؤثر در تعيين سياست خارجي.. 47
2-7-1. منافع ملي.. 48
2-7-2. اهداف ملي.. 49
2-7-3. امنيت ملي.. 51
2-7-4. قدرت ملي.. 52
3. رهیافت تلفیقی پژوهش... 53


بخش دوم: وضعیت معاصر روابط ترکیه و ایران. 57
1. درآمدی بر بخش حاضر. 58

فصل اول: روابط ایران و ترکیه از1923 م  تا 1979 م. 63
1. مقدمه. 64
2. عامل اسلام‌گرایی در روابط ايران و ترکيه. 68

فصل دوم: روابط ایران و ترکیه از 1979م  تا 2002م. 72
1. مقدمه. 73
2. حمله‌ی‌ ترکیه به عراق در 1997 م. 82
3. داستان دو شهردار؛ کرباسچی و اردوغان. 82
4. بحران محمدرضا باقری؛ سفیر وقت ایران در ترکیه. 83
5. مسئلهی مروه کاواکچی.. 84
6. هجوم بمب‌افکنهای ترکیه به ایران در ژوئیه 1999م. 86
7. مسئله‌ی‌ حزب‌الله در ترکیه. 88
8.  بحران خلیج‌فارس... 89
9. برآیند بحث... 91

فصل سوم: روابط ایران و ترکیه از 2002  تا دو دهه ابتدای سده بیست‌ویکم. 93
1. مقدمه. 94
2. روابط نوین ترکیه و ایران در هزاره‌ی‌ جدید. 94
3. حوزه سیاسی روابط ایران و ترکیه. 97
4. دیپلماسی ترکیه پس از تراژدی غزه 99
5. پرونده هستهای ایران. 101
5-1. سیر تاریخچه پرونده برنامه هستهای ایران. 101
5-2.  برنامه‌ی هستهای ایران و نقش‌آفرینی ترکیه در آن. 103
5-3. معامله با ایران و پیامدهای آن برای ترکیه. 106
6. موضع ایران در قبال کودتای ژوئیه 2015 ترکیه. 112
7.  روابط اقتصادی ایران و ترکیه. 113
7-1. انرژي و روابط اقتصادي ايران و ترکيه. 115
7-2. حجم تجارت با ایران در سالهای اخیر. 117
8. روابط امنیتی ایران و ترکیه. 118
8-1.  مسئله کردها و روابط ايران و ترکيه. 118
8-2. استفاده از عناصر تجزیه‌طلب ایران در دستگاه‌های رسمی دولت ترکیه. 123
8-3. روابط امنیتی ایران و ترکیه زیر سایه بحران سوریه. 124
8-3-1. رویکرد دوم ترکیه؛ عملیات سپر فرات... 126
9. برآیند بحث... 127


بخش سوم: سیاست خارجی جدید ترکیه؛ زمینه‌ای نوین برای روابط ایران و ترکیه. 130
1. درآمدی بر بخش حاضر. 131

فصل اول: سیاست خارجی جدید ترکیه و مؤلفه‌های آن. 132
1. مقدمه. 133
2. مؤلفههای کلیدی سیاست خارجی سنتی ترکیه. 134
3. دیباچهای بر سیاست داخلی ترکیه. 141
4. مؤلفههای بنیادین سیاست خارجی جدید ترکیه. 144
4-1. منابع داخلی سیاست خارجی ترکیه. 144
4-1-1. اردوغان: کابادایه. 144
4-1-2. ویژگی‌های حزب عدالت و توسعه و مهم‌ترین دالهای گفتمانی.. 146
4-1-3. مفهوم جامعه‌ی‌ مدنی.. 148
4-1-4. اهمیت رهنامه‌ی‌ عمق راهبردی.. 148
4-1-5. نقش تضعیف سندروم سورسی.. 151
4-2. سیاست خارجی جدید ترکیه و مؤلفههای بیرونی آن. 153
5. برآیند بحث... 155

فصل دوم: شاکلههای اساسی سیاست خارجی نوین ترکیه. 157
1. مقدمه. 158
2. سیاست خارجی ترکیه با ابتناء بر اصول و اهداف نوین.. 159
2-1. تعادل‌بخشی به امنیت و آزادی.. 161
2-2.  به صفر رسانیدن مشکلات باهمسایگان. 162
2-3. توجه به منازعات منطقه‌ای متکی بر ابزار سیاست خارجی.. 164
2-4. گفتمان دیپلماسی جدید انعطافپذیری- سختگیری.. 167
3. تصویری جدید از اهداف سیاست خارجی جدید ترکیه. 169
4. برآیند بحث... 171

فصل سوم: بازخوانی سیاست‌های موردی و حوزه‌ای ترکیه. 172
1. مقدمه. 173
2. موضوع انرژی در قرن بیست و یکم و مواجهه ترکیه با آن. 173
3. تروریسم. 176
4. محاسبات راهبردی غلط در سیاست خارجی نوین ترکیه. 180
5. برآیند بحث... 182


بخش چهارم: ملاحظات سیاسی و امنیتی روابط خارجی ترکیه و جایگاه ایران. 185
1. درآمدی بر بحث حاضر. 186

فصل اول: نسبت ترکیه و غرب.. 187
1. مقدمه. 188
2. ترکیه و اتحادیه اروپا 188
3. روابط ترکیه و آمریکا 196
4. ارتباط ترکیه و ناتو. 201
4-1. امنیت... 202
4-2. هویت... 203
4-3. روسیه. 204
5. ترکیه، یونان و قبرس... 204
6. برآیند بحث... 209

فصل دوم: نسبت ترکیه و شرق.. 210
1. مقدمه. 211
2. روابط با غرب آسیا 211
2-1. روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی.. 215
2-2. نسبت بین ترکیه و سوریه. 218
2-2-1. حمایت از طرح برکناری بشار اسد. 219
2-3. ترکیه و عراق.. 220
2-4. ترکیه و اقلیم کردستان عراق.. 223
2-5. ترکیه و ایران. 225
3. مدیترانه و دریای سیاه 232
4. روابط ترکیه و روسیه. 233
5. ترکیه و آسیای مرکزی و قفقاز. 236
6. روابط ترکیه و افغانستان. 239
7. برآیند بحث... 243

فصل سوم: نقاط برجسته در سیاست خارجی ترکیه. 244
1. مقدمه. 245
2. مذاکرات رژیم صهیونیستی و سوریه. 245
3. منطقه‌ی‌ خاورمیانه‌ی‌ شرقی.. 247
4. میانجیگری در پرونده هسته‌ای ایران. 250
5. رابطه با ارمنستان. 251
6. میانجیگری میان افغانستان و پاکستان. 253
7. برآیند بحث... 255

فصل چهارم: پ.ک.ک و پژاک فصل مشترک معادله امنیتی ایران و ترکیه. 259
1. مقدمه. 260
2. استراتژی جنگ‌های چریکی.. 263
3. رویکرد: منطقی- عقلانی، رهیافتی غالب در تحلیل بحث حاضر. 264
3. شناخت ماهیت و اقدامات پژاک... 266
3-1. پژاک شاخه ایرانی پ.ک.ک.. 266
3-2. جریان شناسی فکری و سیاسی پژاک.. 268
3-3. دولت کردی متحد. 270
3-4. پشتیبانی از طرح ایده‌ی کنفدرالیسم کرد 270
3-4. کمونیسم شیوهای برای مبارزه 270
3-5. اقدامات پژاک.. 271
3-5-1. ترانزیت مواد مخدر. 271
3-5-2. قاچاق گسترده مشروبات الکلی.. 272
3-5-3. ایجاد ناامنی در منطقه. 272
3-5-4. تهدید و ضرب و شتم مردم. 273
4. برآیند بحث... 273
بخش پنجم: نتیجهگیری و برآیند بحث... 275
پیشبینی آیندههای ممکن.. 283
منابع: 286
  

 
 

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart