اصول فنی حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی

اصول فنی حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی

اصول فنی حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی
اصول فنی حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: book95-12
وضعیت موجودی: 281
قیمت: 20,000 تومان
معرفی کتاب اصول فنی حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی
 
نویسنده: مصطفی دهقان 
ناشر: پژوهشگر برتر
شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحه:184
چاپ اول: 1395
شابك: 1-8-95142-600-978

 
************************************
فهرست

فصل اول :
مطالعات و بررسیهای زمین شناسی و رسوب شناسی
-1-1مطالعات و بررسیهای زمین شناسی و رسوب شناسی
-2-1زمین شناسی و خصوصیات هیدرولیکی آبخوانها
-1-2-1آبخوانهای رسوبات نا متراکم
-1-1-2-1آبخوان های محصور و نامحصور و نشتی
-2-1-2-1آبخوان های گستره ای ماسه ای و گراولی
-3-1-2-1آبخوانهای تشتکهای انباشتی
-4-1-2-1آبخوانهای رسوبی- یخچالی
-5-1-2-1آبخوانهای رسوبات نیمه متراکم
-1-5-1-2-1آبخوانهای ماسه سنگی
-3-1آبخوانهای سنگهای کربناتی
-1-3-1آبخوان های کارستی


فصل دوم :
کاربرد نقشه های زمین شناسی و آبشناسی در حفاظت منابع آب زیرزمینی
1-2-نقشه های زمین شناسی
2-2-نقشه های منابع آب
1-2-2-نقشه های کمی
-1-1-2-2-نقشه موقعیت منابع آب
2-1-2-2-نقشه تراز آب زیرزمینی
3-1-2-2- نقشه هم عمق سطح آب زیرزمینی
-4-1-2-2نقشه قابلیت انتقال آبخوان
-5-1-2-2نقشه پهنه بندی ضریب ذخیره
6-1-2-2-نقشه هم تراز سنگ کف
7-1-2-2-نقشه هم ضخامت آبرفت
8-1-2-2-نقشه هم تفاوت افت سطح ایستابی
2-2-2-نقشه های کیفی


فصل سوم :
روش های ژئوفیزیکی مناسب در شناخت آبخوان
-1-3روش ژئو الکتریک
-1-1-3مقاومت الکتریکی
-2-1-3رابطه مقاومت الکتریکی با جنس سازند
-3-1-3رابطه مقاومت الکتریکی با تخلخل سنگها و رسوبات آبرفتی
-4-1-3روشهای اندازه گیری مقاومت الکتریکی زمین
-5-1-3روش شلومبرژه
-6-1-3روش ونر
-7-1-3روش ترسیم نقشه ها و مقاطع هم مقاومت
-2-3روش لرزه نگاری
-2-2-3روش انکساری


فصل چهارم :
روشهای بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی
1-4-چاههای آب
1-1-4-چاههای سطحی
2-1-4- چاههای اکتشافی
3-1-4- چاههای عمیق
-4-1-4چاههای رانشی
-5-1-4چاه فلمن
-2-4انواع ماشین های حفاری
1-2-4روش حفاری ضربه ای
2-2-4روش حفاری دورانی
-3-2-4حفاری روتاری معکوس
-4-2-4حفاری روتاری با هوا
-3-4مشکلات حفاری
-4-4برقو زدن چاه
-5-4لوله گذاری چاه
-6-4نصب اسکرین در لوله جدار
-7-4چگونگی استفاده از لوله جدار
-8-4شستشوی چاه
-9-4گراول پکینگ یا ایجاد فیلتر شنی
-10-4توسعه مقدماتی چاه
4-10-1-روش ایجاد تلاطم در چاه
2-10-4-استفاده از پمپاژ هوا
3-10-4-استفاده از پمپ نوع  (Plunger)
4-10-4-پاشیدن آب با شتاب زیاد
3-10-4-روش توسعه شیمیایی


فصل پنجم:
چاه پیمایی یا کاروتاژ چاه
-1-5چاه پیمایی یا کاروتاژ چاه
-1-1-5نمودار پتانسیل خودزا یا خودبخود
-2-1-5نمودار مقاومت
-3-1-5نمودار گاما
-4-1-5تطابق نمودار های چاه پیمائی
-5-1-5نمودار صوت سنجی


فصل ششم :
آزمایش های پمپاژ
6-1- چاه پمپاژ
6-1-1-  مدت زمان انجام آزمایش پمپاژ
6-1-2-شروع پمپاژ
6-2-انواع روشهای پمپاژ مورد استفاده در مبحث حفاظت از آبهای زیرزمینی
6-2-1- در آبخوان محصور
6-2-1-1-  روش تایس
6-2-1-2-روش ژاکوب
 6-2-1-3- روش برگشت تایس
6-2-1-4- روش تیم – دوپوئی
6-2-1-5- روش دوم هویزمان
6-2-1-6- روش پاپادوپولوس – کوپر
6-2-1-7- پمپاژ در چاههای با دبی متغیر
6-2-2-  آبخوانهای نشتی یا نیمه محصور
6-2-2-1- شرایط پایدار : روش هانتوش _ ژاکوب
6-2-2-2- در شرایط ناپایدار
6-2-3-آبخوانهای غیر محصور
6-2-3-1-  روش تیم – دوپوئی
6-2-3-2-پمپاژ در آبخوان غیرمحصور و تحت تغذیه از سطح زمین
6-2-3-3-  در حالت نا پایدار


فصل هفتم :
تعیین حریم منابع آب زیرزمینی
-1-7حریم چاه
-1-1-7روشهای تجربی تعیین و محاسبه حریم چاه
-2-7حریم قنات
1-2-7-روش استفاده از منحنی های تراز
2-2-7-روش ریاضی در حل معادله سهمی جریان اطراف قنات
3-2-7-استفاده از رابطه دوپویی در کانالهای زهکشی
-3-7حریم چشمه
-4-7حریم کیفی منابع آب
-1-4-7روشهای تعیین حریم کیفی پیرامون منبع آب
1-1-4-7-روش شعاع ثابت CFR
7-4-1-2-روش شکل های تغییر پذیر ساده شدهsvs


فصل هشتم :
روشهای تعیین آبدهی چاهها و منابع آب (چشمه و قنات )
1-8-روش حجمی
2-8- روش اندازه گیری سرعت آب
1-2-8- روش جسم شناور
8-2-2- روش استفاده از مولینه
8-3-روش اندازه گیری به روش پرتاب آب (جت)
8-3-1-روش جت در لوله های افقی

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart