چارچوب حقوقی و مبانی ساختاری تعیین بودجه دستگاه قضا

چارچوب حقوقی و مبانی ساختاری تعیین بودجه دستگاه قضا

چارچوب حقوقی و مبانی ساختاری  تعیین بودجه دستگاه قضا
چارچوب حقوقی و مبانی ساختاری  تعیین بودجه دستگاه قضا
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: book96-06
وضعیت موجودی: 14
قیمت: 16,000 تومان
چارچوب حقوقی و مبانی ساختاری  
تعیین بودجه دستگاه قضا​

 
نویسنده: مازیار خادمی
صفحه آرایی: گروه نرم افزاری ساحل
قطع: وزیری
تعداد صفحه: 110
چاپ اول: 1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابك: 9-1-97552-600-978
 
************************************
 
فهرست مطالب
پیشگفتار 8

فصل اول: مبانی، مفاهیم وکلیات_ 11

1.استقلال قضایی: تحول تاریخی_ 11
1-1 قوه قضائیه در نگاه پیشگامان نظریه تفکیک قوا 11
2-1. اندیشه وجود قوه قضائیه مستقل وضرورت آن_ 14
2.مفهوم استقلال قضائی و ارکان آن_ 19
1-2. استقلال شخصی_ 21
2-2. استقلال سازمانی(نهادی، ساختاری) 22
.1-2-2  استقلال اداری_ 23
2-2-2.  استقلال آیینی_ 23
3-2-2.  استقلال مالی_ 24
3.مفهوم استقلال مالی و اهمیت آن_ 24
4. استقلال مالی قوه قضائیه از قوای دیگر_ 26
1-4. استقلال مالی از قوه مقننه 26
2-4.  استقلال مالی  از قوه مجریه 30


فصل دوم: اسناد بین المللی و نظام های حقوقی حاکم بر استقلال مالی قوه قضاییه_ 33

1. استقلال مالی دستگاه قضا در عهدنامه ها و مقررات بین المللی_ 33
2. نظام های حاکم بر استقلال مالی دستگاه قضا 36
1-2. الگو قضائی_ 36
.1-1-2 درج نسابی معین از بودجه به دستگاه قضا در قانون بودجه سنواتی_ 37
.2-1-2 ارسال مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان_ 37
.3-1-2 نقش واسطه ای دولت در ارسال بودجه به پارلمان_ 38
.2-2 الگو دولتی_ 40
.1-2-2 دخالت دولت در مرحله پیشنهاد و تایید اولیه 40
.2-2-2صلاحیت دولت صرفا در مرحله تصویب اولیه بودجه 43
در گروه 43
.3-2-2ارسال موازی بودجه پیشنهادی قوه قضاییه به همراه بودجه تصویبی دولت به پارلمان_ 47
.4-2-6 تایید نهایی بودجه توسط دولت در کلیه مراحل بودجه ریزی_ 48


فصل سوم: مبانی و ساختار حقوقی تعیین بودجه دستگاه قضا در ایران_ 53

1.نگاهی به استقلال قوه قضائیه در ایران_ 53
1-1.استقلال دستگاه قضا  در قوانین مشروطه 53
2-1. استقلال دستگاه قضا پس از انقلاب_ 54
2. ضرورت استقلال مالی در قوانین مربوط به قوه قضائیه_ 59
3. نگاهی به وضعیت ساختاری بودجه قوه قضائیه در قوانین_ 62
4 . استقلال مالی قوه قضائیه  در مشروح مذاکرات قانون اساسی_ 66
1-4. مشروح مذاکرات قانون اساسی 1358_ 66
2-4.  مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی_ 68
5. اصول مورد مناقشه قانون اساسی در مورد بودجه قوه قضائیه_ 70
.1-5اصل 52 و ارتباط آن با استقلال قوه قضائیه 71
1-1-5.  اصل وحدت بودجه،ابزاری برای تصمیم گیری متمرکز در قوه مجریه 72
2-1-5. اصل وحدت بودجه ابزاری برای نظارت دقیق تر رئیس دولت_ 73
3-1-5. اصل وحدت بودجه ابزاری برای پاسخگویی شایسته تر قوه مجریه 73
2-5.  اصل 126 قانون اساسی و ارتباط آن با بحث بودجه 75
.1-2-5 شمول اصل 126 تنها به روابط دولت و مجلس نه دستگاه قضا 77
2-2-5. اطلاق اصل 157 بر کلیه امور قوه قضاییه 78
3-2-5. وظایف رئیس قوه در اصل 158_ 78
4-2-5. صلاحیت رئیس قوه قضائیه در تفویض اختیار مذکور در اصل 160_ 79
5-2-5. عدم شمول اصل 126 به نهادهای دیگر حکومتی_ 79
6. نظریات شورای نگهبان پیرامون حدود اختیار دولت در تغییر بودجه دستگاه ها 80
1-6.  نظریه شماره  "4963" در خصوص دیوان محاسبات_ 81
2-6.  نظریه شماره" 5206 " در خصوص مجلس شورای اسلامی_ 82
.3-6نظریه شماره " 7245 " در خصوص دیوان محاسبات کشور 82
4-6. نظریه شماره " 2109/21/ " در خصوص مجلس تشخیص مصلحت نظام 82
.5-6 نظریه شورای نگهبان در مورد مجلس شورای اسلامی_ 83
6-6. نظریه شماره " 28949/30/87 " در خصوص مجلس شورای اسلامی_ 83
7-6. نظریه شماره " 5964 " در خصوص قوه قضائیه 84
7. راه کارهای برون رفت از مشکلات نظام بودجه ای موجود در قانون اساسی_ 86
1-7. تصویب قانون عادی مطابق با اصل 52_ 86
2-7.  تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه قوه قضائیه 88
3-7. ایجاد بانک مستقل در قوه قضائیه 88
4-7. ارائه نظریات تفسیری از سوی شورای نگهبان مبنی بر تحدید حدود اختیارات دولت در تغییر بودجه قوه قضاییه 89
5-7. تصویب طرحی مبنی بر اختصاص درصد مشخصی از بودجه به قوه قضاییه 89
6-7. بازنگری در قانون اساسی_ 90


فرجام سخن_ 91

منابع_ 95
 

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart