آموزش مهارت های آزمایشگاهی زیست شناسی گیاهی

آموزش مهارت های آزمایشگاهی زیست شناسی گیاهی

آموزش مهارت های آزمایشگاهی زیست شناسی گیاهی
آموزش مهارت های آزمایشگاهی زیست شناسی گیاهی
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: book95-9
امتیاز جایزه: 1000
وضعیت موجودی: 797
قیمت: 14,000 تومان
مقدار امتیاز لازم برای خرید این محصول: 140000
معرفی کتاب آموزش مهارت های آزمایشگاهی زیست شناسی گیاهی
 
نویسنده: زهرا زارع 
ناشر: پژوهشگر برتر
تعداد صفحه: 135
چاپ اول: 1395
شابك: 7-6-95142-600-978

 
فهرست
پیشگفتار  9

بخش‌اول:تشریح گیاهی    11

الف- مشاهدات سلول شناسی    13
1- مشاهده‌ی سلول گیاهی و تنوع شکل آن  13
2- مشاهده‌ی اندامک های سلول گیاهی   15
2-1-  مشاهده‌ی کلروپلاست    16
2-2- مشاهده‌ی کروموپلاست    17
2-3 مشاهده‌ی آمیلوپلاست    19
2-4- مشاهده‌ی واکوئل ها 21
1-4-2 مشاهده‌ی بلورهای واکوئلی   23
2-4-2 مشاهده‌ی دانه های آلورون  25

ب- مشاهدات بافت شناسی    27
1- مشاهده‌ی بافت پارانشیم  27
1-1- مشاهده‌ی پارانشیم ذخیره ای   27
1-2 مشاهده‌ی پارانشیم کلروفیلی(کلرانشیم) 29
2- مشاهده‌ی بافت های محافظ   31
2- 1- مشاهده‌ی بافت روپوست    31
2- 1- 1- مشاهده‌ی روزنه ها 33
2- 1-2- مشاهده‌ی کرک ها 35
1-2- مشاهده‌ی بافت چوب پنبه  37
3- مشاهده‌ی بافت های استحکامی   38
3-1- مشاهده‌ی بافت کلانشیم  39
3-2- مشاهده‌ی بافت اسکلرانشیم  40
4- مشاهده‌ی بافت های آوندی   42
4-1- مشاهده‌ی بافت چوبی   43
4-2- مشاهده‌ی بافت آبکشی   45
ج- مشاهدات اندام شناسی    47
1- مشاهده‌ی اندام های رویشی   47
1-1- مشاهده‌ی ریشه  47
1-1-1- مشاهده‌ی ساختار ظاهری ریشه  47
1-1-2- مشاهده‌ی ساختار تشریحی نخستین ریشه دولپه  48
1-1-3- مشاهده‌ی ساختار تشریحی نخستین ریشه تک لپه  52
1-1-4- مشاهده‌ی ساختار تشریحی پسین ریشه دولپه  54
1-2- مشاهده‌ی ساقه  55
1-2-1- مشاهده‌ی ساختار ظاهری برخی انواع ساقه ( هوایی، غده و پیاز) 56
1-2-2- مشاهده‌ی ساختار تشریحی نخستین ساقه دولپه  59
1-2-3- مشاهده‌ی ساختار تشریحی ساقه تک لپه  62
1-2-4- مشاهده‌ی ساختار تشریحی پسین ساقه دولپه  64
1-3- مشاهده‌ی برگ     66
1-3-1- مشاهده‌ی ساختار ظاهری برگ     67
1-3-2- مشاهده‌ی ساختار تشریحی برگ دولپه  68
1-3-3- مشاهده‌ی ساختار تشریحی برگ تک لپه  70
1-3-4- مشاهده‌ی ساختار تشریحی دمبرگ     72
2- مشاهده‌ی اندام های زایشی   73
2-1- مشاهده‌ی گل   73
2-1-1- مشاهده‌ی ریخت شناسی گل   73
2-1-2- بررسی ساختار تشریحی پرچم  77
2- 1-3- بررسی ساختار تشریحی مادگی   80
2-1-4- رسم طرح و رو نگاره‌ی گل   82
2-1-5- مشاهده ریخت شناسی و تشریح گل آفتابگردان(نمونه ای از‌یک گل مرکب) 84
2-2- مشاهده‌ی میوه و دانه  87
1-2-2- مشاهده‌ی ریخت شناسی و تشریح میوه: 87
2-2-2- مشاهده‌ی ریخت شناسی و تشریح دانه: 94


بخش‌دوم:آزمایش‌های فیزیولوژی گیاهی    97
1- سنجش پتانسیل آب بافت گیاهی به روش طولی و وزنی   99
2- تعیینپتانسیلاسمزیشیره‌ی سلول(شیره‌ی واکوئلی) به روش پلاسمولیز حد  102
3- بررسی توزیع نسبی روزنه ها در سطوح زیرین و زبرین برگ ها (محاسبه فراوانی روزنه ) 105
4- مطالعه‌ی باز و بسته شدن روزنه ها در روپوست برگ شمعدانی   107
5- سنجش میزان تعرق برگ     111
6- اثر برخی از عوامل خارجی و داخلی بر فتوسنتز  113
7- اندازه گیری مقدار فتوسنتز از راه تصاعد اکسیژن  115
9- استخراج و جدا سازی رنگیزه های گیاهی از کلروپلاست برگ     118
10- جدا سازی کاروتنوئیدها (گزانتوفیل و کاروتن) 120
11- استخراج فلاونوئید ها از بافت های گیاهی   122
11-1- استخراج آنتوسیانین ها 123
11-2- استخراج فلاون ها از بافت گیاهی   126
12- بررسی نفوذ پذیری غشاء در شرایط مختلف محیطی   128
13- بررسی وجود آنزیم آلفا آمیلاز در دانه های در حال جوانه زدن  129


ضمائم   131

ضمیمه1  132
روش تهیه محلول ها و رنگ های مورد نیاز  132
الف- محلول ها 132
ب- رنگ ها 133

ضمیمه 2  134
گزیده واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی   134

منابع  135

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart